NOVOSTI

Natječaj za sezonske poslove čistač (m/ž) – 2 izvršitelja

Natječaj za sezonske poslove čistač (m/ž) – 2 izvršitelja

br. 7/2023
Postira, 8.3.2023.

Na temelju članka 51. Statuta Turističke zajednice Općine Postira, raspisuje se:

N A T J E Č A J

za sezonske poslove
čistač (m/ž) – 2 izvršitelja

Uvjeti:

– da ima završenu srednju školu (trogodišnju ili četverogodišnju)
– radno iskustvo na istim i sličnim poslovima je poželjno

Da bi se kandidatura smatrala valjanom, kandidati moraju dostaviti:
1. prijavu za posao, vlastoručno potpisanu
2. kopiju osobne iskaznice/putovnice
3. životopis

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, u periodu od 1. svibnja do 30. rujna 2023.
Radi se 35 sati tjedno. Natječaj traje do 8. travnja 2023. godine.

Prijave na natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se osobno u ured TZO Postira ili poštom, u zatvorenoj kuverti s naznakom ‘’Za natječaj’’ na adresu: Turistička zajednica Općine Postira, Strančica 3, 21410 Postira.

Turistička zajednica općine Postira zadržava pravo ne izvršiti izbor čistača/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.