NOVOSTI

Natječaj za sezonske poslove čistač (m/ž) – (čistač plaža i javnih površina) – 1 izvršitelj

Natječaj za sezonske poslove čistač (m/ž) – (čistač plaža i javnih površina) – 1 izvršitelj

br. 7/2024
Postira, 21.3.2024.

Na temelju članka 51. Statuta Turističke zajednice Općine Postira, raspisuje se:

N A T J E Č A J

za sezonske poslove
čistač (m/ž) – (čistač plaža i javnih površina) – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– da ima završenu srednju školu (trogodišnju ili četverogodišnju)
– radno iskustvo na istim i sličnim poslovima je poželjno

Da bi se kandidatura smatrala valjanom, kandidati moraju dostaviti:
1. prijavu za posao, vlastoručno potpisanu
2. kopiju osobne iskaznice/putovnice
3. životopis

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2024.
Radi se 35 sati tjedno. Natječaj traje do 4. travnja 2024. godine.

Prijave na natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se osobno u ured TZO Postira ili poštom, u zatvorenoj kuverti s naznakom ‘’Za natječaj’’ na adresu: Turistička zajednica Općine Postira, Strančica 3, 21410 Postira.

Turistička zajednica općine Postira zadržava pravo ne izvršiti izbor čistača/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.