DOKUMENTI

Skupština

Članovi Skupštine TZO Postira u mandatu 2020./2024. su:

Iz redova privatnih iznajmljivača: 

1. Jerko Šantić

2. Ita Juras

3. Vesna Škarić

4. Pavlito Gospodnetić

5. Pavao Matulić

6. Božidar Kovačić

7. Marko Jelinčić

Iz redova hotelskih kuća:

8. Toni Buljević (Pastura d.o.o.)

9. Diana Buljević (Pastura d.o.o.)

10. Jakov Klinčić (Pastura d.o.o.)

11. Dobroslava Matulić (Pastura d.o.o.)

12. Ante Biočina (Ture d.o.o.)

13. Lili Biočina (Ture d.o.o.)

14. Maja Bokšić (Vrilo d.o.o.)


Iz redova s turizmom neposredno povezanih djelatnosti:

15. Pave Šerka (Joan d.o.o.)


Iz redova obrta:

16. Ana Lovrić


Iz redova ugostitelja:

17. Pave Gospodnetić


Iz redova turističkih agencija:

18. Diana Petković (Kartolina)


Po funkciji:

19. Siniša Marović, načelnik

Osobe koje imaju prebivalište na području Općine Postira mogu biti prisutne na sjednicama Skupštine i njezinih radnih tijela u broju koji ne ometa rad sjednice, osim u slučajevima kada je javnost isključena. Broj osoba koje mogu nazočiti određenoj sjednici ovisi o mjestu održavanja sjednice i drugim tehničkim uvjetima.

Osobe koje žele prisustvovati sjednicama dužne su o svojoj namjeri izvijestiti predsjednika TZO Postira putem emaila: info@postira.hr najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednici tijela iskaže veći broj osoba od tehničkih mogućnosti, predsjednik će ograničiti broj onih koji mogu prisustvovati sjednici i odrediti osobe koje će istoj prisustvovati, vodeći računa o redoslijedu podnesenih prijava.

Za vrijeme prisustvovanja sjednici osobe se nemaju pravo javljati za riječ, govoriti niti na bilo koji drugi način remetiti red. Ako se ne budu držali ovih uputa, predsjednik će narediti da napuste sjednicu.