ISTRAŽITE

Unutrašnjost (Gažul, Trolokve, Vidova gora)

Gažul

Staro bračko pastirsko naselje koje se nalazi nekoliko minuta vožnje nakon skretanja za Vidovu goru.

Ovo malo pastirsko naselje kamenih kućica i torova za stoku, najljepše je posjetiti u proljeće, ljeto i ranu jesen kada se možete opustiti uz mirise i okuse bračkih i dalmatinskih specijaliteta, posebno bračkog vitalca, najpoznatije mesne poslastice s otoka.

Trolokve

Prirodni i povijesni spomenik na Vidovoj gori, prema predaji datira još iz antičkih vremena. Tada su nabijanjem vodonepropusne gline u udubine stvorena tri bazena za prikupljanje kišnice koja je služila, dobrim dijelom kao i danas, za napajanje blaga i ljudsku uporabu.

Takve su “lokve”, pored praktične vrijednosti, ujedno i kulturno-povijesni lokaliteti, a važne su i za bioraznolikost.

Oko lokava na zelenoj visoravni napasaju se ovce, a često se naiđe i na mala krda konja. U ljeti treba obratiti pažnju na poskoke i držati se utabanih puteva.

Ugođaj na visoravni izuzetan je u svako godišnje doba.

Vidova gora

Vidova gora najviši je vrh Brača i svih hrvatskih otoka. Ime je dobila po crkvici svetoga Vida, od koje danas postoje tek ostatci, a u pučkoj se predaji planina povezivala i sa staroslavenskim legendama i božanstvima, kao što je Svevid.

Veći dio tog središnjeg bračkog platoa pokriven je autohtonom vegetacijom dalmatinskog crnog bora. Dobar dio površine zauzimaju i pašnjaci, na kojima je još uvijek razvijeno stočarstvo, u prvom redu ovčarstvo. 

Na starim se borovima mogu još uvijek vidjeti veliki ožiljci na kori, nastali od nekada vrlo unosnog smolarenja, koje je danas izumrlo.

Sa samog vrha Vidove gore pruža se prekrasan pogled na otoke srednje i južne Dalmacije, te na poznatu plažu Zlatni rat u podnožju.